CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI MINH QUÂN

Nguyễn Trãi

Lời Mở Đầu

Tác giả: Nguyễn Trãi

1 . Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ,
Hễ làm người dạy kỹ thì nên,
Phấn son cũng phải bút nghiên,
Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.
Chia sẻ bạn bè