Anna De Ville nừng lồn cho cha dượng đụ


Anna De Ville nừng lồn cho cha dượng đụ. Bạn nên nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn mượn một trong những của chúng tôi nói. Tôi thích mái tóc của bạn, bạn phải làm cho nó. Vâng, tôi đã làm trả lời rằng mái tóc của cô ấy xõa ra sau với con nai sừng tấm dày. Hãy đi uống nước lạnh sau khi tập luyện. Ý tôi là tắm. Vâng, công việc diễn ra nháy mắt với. Ý tôi là thực hành. Anh ấy nói thêm.Cả nhóm và hai chúng tôi đi lên con dốc ra đường chính đến một tiệm kem và đi vào sau một cây kem ốc quế. Chúng tôi đã nói lời tạm biệt của chúng tôi. Vui lòng cho tôi số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ phải có tám người trong số các bạn sau khi chúng tôi ổn định ở nhà mới của chúng tôi. Tất cả những người đàn ông đã viết số điện thoại của họ vào một mảnh giấy và trao lại cho.Cô ấy bỏ nó vào ví của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian thú vị. Đó là một công việc thực sự. Đối với các bạn chơi bóng là như vậy nói thêm. Tốt hơn chúng ta nên quay trở lại, tôi muốn tắm rửa và thay đồ trước khi ăn tối tôi đã nói. Tốt với tôi, tôi cũng muốn thay đổi. Tôi sợ rằng sau khi tắm xong và không có khăn tắm, tôi lại cảm thấy khó chịu. Đi thôi nói.

You may also like...