Banh lồn gạ địt bố của bạn thân


Banh lồn gạ địt bố của bạn thân. Tôi nhìn và nhẹ nhàng nói. Đây có thực sự là điều anh muốn tôi làm không? Bạn định để họ chạm vào tôi. Anh vẫn yêu em chứ. Liệu bạn có còn yêu tôi nếu tôi làm điều này không. Anh ấy nói không chạm vào trừ khi bạn muốn họ và vâng, xin vui lòng làm điều này cho tôi. Anh siết chặt tôi và nói. Vâng, anh yêu em và sẽ luôn như vậy. Anh ấy để tôi đi và đẩy tôi ra khỏi anh ấy một chút. Lần đầu tiên tôi nhìn tất cả các chàng trai và tất cả họ đều đang nhìn tôi. Nhìn vào những vết rách của họ, tôi có thể biết tất cả họ đều cứng và muốn tôi cởi quần áo. Rất xấu hổ, tôi ngập ngừng cởi.

You may also like...