Bú cu anh này….đụ anh kia


Bú cu anh này….đụ anh kia. Tôi tập trung vào điều này khi tôi nhẹ nhàng bóp và mơn trớn cặp vú của cô ấy. Cảm thấy bàn tay của cô ấy vuốt ve tôi lên xuống, đôi khi theo dõi lên và xuống trục. Điều này tiếp tục trong một thời gian cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy tinh dịch tăng lên, tôi cho cô ấy biết tôi đang đến gần và cảm thấy sự thay đổi của cô ấy, đột nhiên tôi cảm thấy cái giường rùng mình và cực khoái của tôi bắt đầu, cô ấy đã hơi dịch chuyển tôi một góc còn tôi thì không. cảm thấy kiêm đánh vào ngực của tôi như bình thường. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng nó nhẹ nhàng đập vào đâu đó gần đó, phải đến khi sợi dây thừng thứ

You may also like...