Cặp em đồng nghiệp xinh đẹp cùng công ty Minami Aizawa


Cặp em đồng nghiệp xinh đẹp cùng công ty Minami Aizawa. Cả hai chúng tôi sẽ đổ bùn ở mọi nơi cho đến khi chúng tôi rửa sạch. Tôi trả lời cô ấy, “Ngoài ra tôi vẫn có thể tập luyện nếu tôi có căn cứ. họ sẽ nói gì với tôi? Tôi không thể làm biểu mẫu trong phòng của mình? Tôi sẽ không đưa bạn đến Pháp. “Chỉ cần nhảy bức tường chết tiệt bây giờ bạn ngu ngốc! cô ấy dựa vào để hét vào mặt tôi. Giống như tôi đã nói, chúng tôi thực sự đã lớn lên rất gần nhau. Việc cô ấy cố gắng chơi xỏ tôi khiến tôi nhớ lại những khoảng thời gian cũ hơn. Cô ấy tóm lấy cổ áo tôi. “BÂY GIỜ” cô ấy nói. Tôi miễn cưỡng nhảy tường và đi theo cô ấy ra cửa sau nhà mình.

You may also like...