Cha và con chơi trò cưỡi ngựa xem hoa


Cha và con chơi trò cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không thể phủ nhận rằng đó dễ dàng là trải nghiệm tình dục tuyệt vời nhất mà tôi có được trong nhiều năm – thậm chí có thể trong cả cuộc đời tôi. Tuy nhiên, điều đó đã không thay đổi sự thật rằng đó cũng là điều đáng xấu hổ nhất mà tôi từng làm, tình dục hay cách khác. Tôi chỉ muốn đi bên cạnh con gái của mình. Người duy nhất trên thế giới mà tôi chịu trách nhiệm nuôi nấng, hướng dẫn, dạy dỗ đúng sai. Một người đã phụ thuộc vào tôi để bảo vệ cô ấy khỏi thế giới. Từ một thế giới được mở ra để khai thác và lợi dụng cô ấy. Và ở đó, tôi đang cầm con cặc đang rung động của mình trong tay, với một 

You may also like...