Chén cô em Rio Yukino địt luôn co chị Anna Kami


Chén cô em Rio Yukino địt luôn co chị Anna Kami. Đó là một đêm thứ Sáu và những người bạn của tôi đang ở nhà bạn bè của họ để chơi trò chơi đánh bài thời gian kết quả hàng tuần của họ (lý do để uống rượu). Cha mẹ tôi thích giả vờ hoặc miêu tả họ là những người có trách nhiệm, không uống quá nhiều hoặc tiệc tùng. Nhưng tôi đã nhìn thấy họ vào một số đêm sau khi họ đi chơi với bạn bè của họ. Tuy nhiên, họ mong đợi em gái tôi và tôi và Carmen cũng vì vấn đề đó mà trở thành những thiên thần và tránh rắc rối hoàn toàn.

You may also like...