Chiếc sofa truyền thống ông cha để lại cho cháu


Chiếc sofa truyền thống ông cha để lại cho cháu. Trước khi chúng tôi vào phòng ngủ, một chiếc điện thoại di động bắt đầu đổ chuông trong phòng ngủ. Anh ấy yêu cầu tôi thứ lỗi khi anh ấy cố gắng siết chặt lấy tôi để có được điện thoại đổ chuông. Hành lang rất hẹp. Tôi áp bụng vào tường và khi anh ấy cố gắng ép vào phía sau tôi, tôi cảm thấy con cặc đang lớn dần của anh ấy đang vùi vào mông tôi. Tôi cảm thấy rùng mình khi anh ta càu nhàu và vượt qua. Điện thoại ngừng đổ chuông trước khi anh có thể trả lời. Anh ta nhìn vào ID người gọi và nói rằng đó là người từ căn cứ quân đội. Số là tổng đài cơ sở nên không có cách nào để biết ai đang gọi. Anh ném điện thoại di động xuống giữa giường.

You may also like...