Chitose Yuki dâm nứng thèm địt


Chitose Yuki dâm nứng thèm địt. Trên những con tàu nô lệ. Có lẽ họ đã bắt gái nô lệ về rồi và không kịp chia kho báu. Họ có thể đã trả tiền cho con trai của kẻ phản bội để thuê lính đánh. Thuê như cuộc tấn công ban đầu vào vương quốc của chúng ta. Có thể là hàng trăm lý do, nhưng không quan trọng, kế hoạch của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chúng ta gia nhập lại bộ đội chủ lực, phụ thân lại thảm thường. Bảo vệ của tôi tham gia lại với chúng tôi, cùng với. Chúng tôi bay đến sân của bố vợ tôi và bố tôi cũng tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi cho quân đi mua đồ ăn sáng, sau khi giao cho họ mỗi người năm lượng vàng, gần một phần mười.

You may also like...