Chơi em người yêu sướng tê người


Chơi em người yêu sướng tê người. Chậm rãi nhấp một ngụm bia. Một số nó chảy xuống cằm và cô ấy dường như không quan tâm. Khi cô ấy uống xong ly bia đầu tiên, tôi đã uống thứ 3 của mình. Tôi đã cho cô ấy một cái khác. Tôi thực sự hơi sốc khi thấy cô ấy không hề suy giảm. Tôi nghĩ nó liên quan nhiều đến việc tôi đã bảo cô ấy uống nó như bất cứ thứ gì khác. Chúng tôi đã chia sẻ một cốc bia nữa. Cô nhìn lên bầu trời. Cô nhìn lại ngôi trường. Cô ấy nhìn xuống đất, bất cứ nơi nào trừ tôi. Có phải ý tôi là tôi có thể, bạn tôi có thể về nhà bây giờ được không. Tôi không cảm thấy rất tốt ngay bây giờ. Chắc chắn rồi

You may also like...