Chơi nhau với trai lạ vì nứng lồn


Chơi nhau với trai lạ vì nứng lồn. Với nhau trong nhiều lần. Vì vậy, rõ ràng là không chỉ đơn thuần là kiểm tra kho hàng đã diễn ra. Cuối cùng người quản lý cửa hàng đã được thông báo bởi những người an ninh. Những gì đã xảy ra giữa họ. Anh ấy với tư cách là người quản lý không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp và nói điều gì đó. Điều này đã được nhắc đến khi người quản lý khu vực trong một. Chuyến du lịch của ông ấy đã gọi cả hai đến để có một cuộc họp cá nhân. Sau khi cả hai vào văn phòng quản lý. Người quản lý cửa hàng đã đối đầu với họ thoải mái thừa nhận những gì đã. Và đang xảy ra và không quan tâm đến những gì đã xảy ra thì ngược lại thì xấu hổ và sợ hãi rằng cô ấy sắp mất việc. Người quản lý cửa hàng không biết phải nói gì hay làm gì. Vì cửa hàng vừa mới thành công ngay cả. Người quản lý cửa hàng rõ ràng là chuyện này phải dừng lại. Đúng như vậy, và đã tạo ra một vấn đề. Anh ấy đã yêu cầu cả hai giảm bớt những gì họ đã làm. Người quản lý khu vực giải quyết bằng cách cho biết năng suất của các cửa hàng gần đây. Tốt hơn nhiều so với tất cả các cửa hàng khác mà anh ta hiện đang quản lý. Anh ấy tiếp tục nói rằng không chỉ cửa hàng này hoạt động tốt mà lượng khách tham dự. Đã gần như là một trăm phần trăm. Có nghĩa là họ đã không phải trả tiền làm thêm giờ và mang lại thêm sự trợ giúp.

You may also like...