Chơi some với hai mẹ con cực phê


Chơi some với hai mẹ con cực phê. Trên đường về nhà, chúng tôi cố gắng tính xem cô ấy đã hút bao. Nhiêu đồng trong một giờ chúng tôi ở trong gian hàng. Tôi nói với cô ấy rằng tôi bỏ đếm ở tuổi hai mươi. Cô ấy đỏ mặt và hỏi tôi có còn yêu. Cô ấy không hay tôi nghĩ cô ấy là gái điếm. Tôi nói với cô ấy rằng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi tiếp tục nói rằng chúng tôi chỉ đang mở. Ra những cách mới để khám phá tình dục của mình, và miễn là chúng tôi trung thực và tôn trọng nhau, chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc. Tôi không nghĩ cô ấy là một con điếm kiêm gái điếm, hay bất cứ thứ gì khác ngoài cô vợ.

You may also like...