Chữa bệnh cho anh cu to bằng cách đặc biệt


Chữa bệnh cho anh cu to bằng cách đặc biệt. Tinh nghịch nhìn tôi. Tôi đang tự hỏi cô ấy đang làm gì thì tôi nhìn thấy nó; cô ấy đang ấn ngực của mình vào cánh tay của anh ấy. Thoạt trông thật tình cờ, như thể cô ấy thực sự đang cố gắng giúp anh. Nhưng tôi có thể nói rằng không có gì trên tóc của anh ấy, cô ấy chỉ đang sử dụng nó như một cái cớ để đến gần anh ấy hơn. Đang cố gắng tránh ra, nhưng anh ta càng làm vậy, chị tôi càng đuổi theo anh ta. Tôi chưa hiểu! cô bật cười, bắt lấy anh và ôm anh vào lòng. Cô ôm chặt lấy anh, ngang nhiên xoa nắn cặp vú của mình qua cánh tay anh. Tôi có thể thấy cô ấy cố tình di chuyển ngực

You may also like...