Cô điệp viên nứng lồn dâm dục Azumi Nakama


Cô điệp viên nứng lồn dâm dục Azumi Nakama. Tôi cho rằng tôi đã có thể ngăn chặn sự cố chấp của bạn nếu ngay từ đầu tôi đã nói không. Nhưng vấn đề là, bản thân tôi không chắc liệu không có phải là câu trả lời vĩnh viễn hay không. Bạn đã luôn có những tưởng tượng về tôi với những người đàn ông khác. Bữa tối đã xong và tôi đang dọn dẹp trong bếp thì một lần nữa bạn lại. Đưa ra những tưởng tượng mà bạn vẫn thường chia sẻ với tôi. Bạn đến sau lưng tôi khi tôi đang rửa một cái chậu và vòng tay bạn qua eo tôi. Bạn đã nghĩ về nó chưa bạn đã hỏi. Tôi đã ký; bạn đã đưa nó lên vào ngày hôm trước.

You may also like...