Cô em mới vào nghề cân 2 anh


Cô em mới vào nghề cân 2 anh. Cô ấy nhìn lên chúng tôi và nhìn thấy ba cái hàm của chúng tôi trên mặt đất, cô ấy hơi đỏ mặt và nói “rất tiếc, xin lỗi các bạn. Nói với cô ấy rằng đừng xin lỗi, và hỏi cô ấy liệu cô ấy có nhặt quả bóng gôn của anh ấy lên nếu anh ấy đánh chìm cú đánh của mình hay không. Tất cả chúng tôi đều bật cười về điều này nhưng nói tất nhiên là cô ấy sẽ làm. Chắc chắn, đã đánh chìm năm cú thuận chân của anh ấy và đã thực hiện thành công cú nhặt bóng của anh ấy. Nó thực sự rất nóng. Đầu tiên, cô ấy xoay người để lưng hướng về phía chúng tôi, sau đó ấy cúi xuống ở phần thắt lưng, giữ chân thẳng.

You may also like...