Cô nàng đại gia và anh chàng da đen cảnh sát


Cô nàng đại gia và anh chàng da đen cảnh sát. Emily cũng cười toe toét trước khi cô ấy lao vào tôi và hôn tôi một cách tức giận. “Tôi không tin là tôi đã cho ông xem phòng của tôi, ông Moody.” Cô ấy nháy mắt đầy gợi ý. “Tôi không tin là cô có, cô Osbourne!” Tôi nháy mắt trở lại. Thực ra, thật kỳ lạ khi tôi chưa nhìn thấy phòng của cô ấy: chúng tôi đã quan hệ trong phòng của tôi, trong phòng của người khác, trong phòng thay đồ công cộng (tốt, một phòng thay đồ công cộng), nhưng chưa bao giờ trong phòng của cô ấy.

You may also like...