Cơn dục vọng đã khiến Amin Nina thay đổi


Cơn dục vọng đã khiến Amin Nina thay đổi. “Cô ấy đã vô tình bước vào tôi một lần khi tôi đang ở đó, bạn biết đấy … giật dây.” Điều đó đã mang lại một nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy. “Chỉ có điều đó không hoàn toàn là một tai nạn. Tôi đã lên kế hoạch cố tình để bị bắt quả tang ”. vào phòng ngủ của tôi để cất quần áo sạch của tôi. Tôi biết đó là ngày giặt là của cô ấy và vì vậy tôi đã ở đó trên giường, đợi cô ấy. ” Cặc tôi cựa quậy khi tôi nhớ lại một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất và đáng xấu hổ nhất của mình. “Cô ấy đã vào được nửa phòng của tôi trước khi cô ấy nhận ra tôi ở đó và nhìn thấy tôi đang làm gì. 

You may also like...