Cơn nứng lồn không kiểm soát của Shino Aoi


Cơn nứng lồn không kiểm soát của Shino Aoi. Ranh giới của nhau; Tôi vẫn để anh ấy sống như một thiếu niên bình thường và anh ấy không bao giờ cố gắng can thiệp vào nghĩa vụ làm mẹ của tôi chỉ vì anh ấy muốn làm cho ra nhẽ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thực sự thảo luận về những gì đang thực sự diễn ra. Như thể cả hai chúng tôi đều biết rằng chúng tôi không nên làm điều đó, nhưng thích thú quá nên dừng lại. Chúng tôi chỉ hiểu rằng khoảng thời gian sau khi ăn sáng và trước khi về nhà là khoảng thời gian đặc biệt của chúng tôi bên nhau. Mãi đến chiều thứ Năm, chúng tôi mới tiến thêm một bước trong mối quan hệ của mình. Tôi đang làm cho con trai mình một bữa ăn. 

You may also like...