Cuộc gặp gỡ anh bạn làm bác sĩ đầy xúc động


Cuộc gặp gỡ anh bạn làm bác sĩ đầy xúc động. Nhưng tôi cũng muốn chơi với Sư phụ! Tôi muốn chạy đuổi theo và lăn lộn với Sư phụ! Chúng ta hãy đi đến công viên! Chúng ta có thể đi đến công viên? Chúng ta có thể đến công viên không, Chủ nhân? Nào, chúng ta có thể không? Chúng ta hãy đi đến công viên!” Ít nhất thì cô ấy cũng không hiểu Momo nói “chơi” là gì.Tôi xoay sở để cạy cả hai ra khỏi tôi. “Các cô gái, ổn định đi! Nghe đây, Sonja, mọi thứ sẽ phải thay đổi ở đây. Bây giờ bạn không còn là một con chó bình thường nữa, bạn sẽ phải học tất cả những điều mà tôi đã phải dạy Momo. ”

You may also like...