Cuộc sống là những cú lừa anh công nhân và cô tiên


Cuộc sống là những cú lừa anh công nhân và cô tiên. Tôi bắt đầu, “à, hãy xem… một lúc trước, chúng tôi đã chơi, bạn biết đấy, và cô ấy yêu cầu tôi làm một việc mà thoạt đầu hơi kỳ quặc,” phần này đều là sự thật. Richard đang nghiêm túc nhìn tôi, mắt anh ấy có nhìn thấu tôi không? Tôi tiếp tục, “chúng tôi đang chơi và cô ấy yêu cầu tôi mặc một chiếc quần lót của cô ấy. Ý tôi là, tất nhiên là tôi đã thử chúng trước đây rồi, ”tôi nói trong nỗ lực làm chủ hoàn cảnh và nghe có vẻ nam tính,“ tại sao không, bạn biết đấy. Nhưng có điều gì đó về việc đặt một chiếc quần lót của cô ấy trước mặt cô ấy và khiến tôi cảm thấy… tốt… ”

You may also like...