Đi đá bóng vấp gái, bị gái thụi một đấm

— mr.Jack —

Đi đá bóng vấp gái, bị gái thụi một đấm

Móa, lúc chiều đi đá bóng, đang đá thì bóng bay ra ngoài. Thế là em chạy theo lấy bóng. Chạy lùi để nhìn bóng rơi thì tự nhiên vấp cái vật cản, ngã nát mông. Em liền quay lại, định ” giao hợp mẫu thân” nó phát thì ai ngờ vật cản là gái, mà gái nhìn hót lắm, mông ngực đầy đặn . Thấy có lỗi quá, chạy lại đỡ gái, đang chuẩn bị đưa tay thì gái lấy tay che ngực lại nó kiêu ” anh định làm gì “. Kèm theo cái mặt như này này >’

You may also like...