Đi du ngoại cô câu bị cuốn vào đảo hoang không người


Đi du ngoại cô câu bị cuốn vào đảo hoang không người. Bầu trời tối vào những giờ sáng sớm trên đồng bằng thảo nguyên, nhưng những dấu hiệu của màu cam bắt đầu xuất hiện khi mặt trời mọc gần đường chân trời. Ở rìa bình nguyên là một rừng keo lớn. Đối diện với hàng cây biên giới là một con đường mòn bằng phẳng từ những bước chân nặng nề của những con voi. This trail wound for several miles until it reached a pool of water surrounded in dry mud.

You may also like...