Đi làm mệt mỏi cậu em về được 2 chị phục vụ


Đi làm mệt mỏi cậu em về được 2 chị phục vụ. “Ờ. Đề cập đến những người ngẫu nhiên mà tôi cố gắng quan hệ tình dục như ‘bạn trai’ khiến tôi khó chịu. ” “Khỏe. … bất cứ điều gì bạn muốn gọi cho họ. Điều gì đã xảy ra khi bạn thử nghĩ về tôi? Bạn vẫn không thể, uh… đạt cực khoái? ” Cô ấy cau mày. “Đạt cực kho i? Anh chàng cuối cùng chỉ chạm vào ngực tôi một chút, và tôi đã ném lên người anh ta. Thậm chí còn không say. Đó chỉ là cường độ của sự ghê tởm mà tôi cảm thấy đối với đàn ông… hoặc mọi người, tôi nên nói; không phải là… bạn. ”

You may also like...