Địt nhau với em Youtuber


Địt nhau với em Youtuber. Tôi đã nghĩ đến việc nói cho cô ấy biết lý do tại sao cơ thể cô ấy lại hoạt động như vậy nhưng tôi đã trì hoãn đợi cho đến khi tôi nói chuyện với, người cũng đang trên đường đến nhà tôi. Lặng lẽ thổn thức trong vòng tay tôi cho đến khi cô ấy nhìn thấy bác sĩ, khi cô ấy bắt đầu than vãn rằng cô ấy sẽ bị sa thải và bị đưa đến một nhà thương điên. Giữa hai chúng tôi, chúng tôi có thể giúp bình tĩnh lại và tôi đề nghị qua đêm trên một trong những chiếc giường dự phòng tại Công xã. Đồng ý và chúng tôi có thể thuyết phục ở lại. Tại sao cô ấy lại có hành động kỳ lạ như vậy? Ngoài việc đưa cho cô ấy son dưỡng

You may also like...