Địt sấp mặt em người yêu tuổi mới lớn


Địt sấp mặt em người yêu tuổi mới lớn.  Anh ấy ngã ra khỏi người tôi, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã ôm anh ấy cho đến khi tim anh ấy ngừng đập và nhịp thở chậm lại. Chúng tôi ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi đã hoàn toàn hài lòng với nhau đến mức hoàn toàn hạnh phúc. Anh ấy ngã ra khỏi người tôi, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã ôm anh ấy cho đến khi tim anh ấy ngừng đập và nhịp thở chậm lại. Chúng tôi ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi đã hoàn toàn hài lòng với nhau đến mức hoàn toàn hạnh phúc. Anh ấy ngã ra khỏi người tôi, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã ôm anh ấy cho đến khi tim. 

You may also like...