Đụ vào lồn em tây xinh xắn


Đụ vào lồn em tây xinh xắn.. Thấy một kẽ hở đủ rộng để thít lại. Và từ những gì anh có thể cảm nhận được rằng cô không cố gắng ngăn cản bất cứ điều gì. Họ đã lên đến đỉnh của cồn cát. Đây là nơi mà anh ấy đã đưa tất cả khách du lịch đến. Họ yêu thích những đụn cát thấp – không có tận chân trời. Không quá dốc sẽ cắt ngắn tầm nhìn. Không quá nông khiến nó trở thành một cảnh quan tuyệt đẹp. Xa hơn một chút và ánh đèn thị trấn sẽ tắt dần. Những ngôi sao nhảy múa trên bầu trời ở đó và đêm nay cũng có trăng tròn. Anh ta cưỡi lạc đà đi. Uớt đẫm vì sự kích thích của cô và anh chảy nước vì kết quả của anh. Cả hai đều bị. 

You may also like...