Được địt nhay với mấy cô em dễ dãi


Được địt nhay với mấy cô em dễ dãi. Của tôi, của tôi, của tôi, đó có phải là những gì bạn có trong đầu. Cô ấy bắt đầu ngả người ra sau, định nằm trên giường theo kiểu truyền giáo thường ngày. Nhưng tôi đỡ lấy gáy cô ấy và kéo cô ấy lại gần. Mũi cô ấy chạm vào đầu con cặc của tôi và cô ấy ngước nhìn tôi ngạc nhiên. Bú nó đi tôi ra lệnh. Cô ấy cười khúc khích. Bạn biết tôi không thích làm điều đó. Cô ấy cố gắng ngả người về phía sau một lần nữa nhưng tôi giữ mạnh, giữ mặt cô ấy cách vòi nước của tôi một inch. Bạn không bao giờ hút vòi nước của tôi. Em đang nói gì vậy. Tôi làm mọi lúc.

You may also like...