Đụt nhau với anh khách giàu có


Đụt nhau với anh khách giàu có. Tục từ từ tiến tới cực khoái của mình. Rất nhanh sau đó lại bắt đầu thúc mạnh vào cái sào cứng ngắc của tôi và tôi đã có một trong những cực khoái mạnh mẽ nhất trong đời. Cô ấy tuyệt vọng cưỡi con cặc đang dần mềm ra của tôi và cố gắng thoát ra. Tôi nhận thấy nhìn qua khóe mắt và nghe anh ấy nói “em ổn chứ chỉ thở dài và nói, nó thật khó chịu”trả lời “không lâu nữa, tôi có thể nhìn thấy trại. Cặc của tôi đã gần như hoàn toàn cứng trở lại bên trong cô ấy khi chúng tôi gần đến bờ chết tiệt, tôi nghĩ chúng ta phải làm gì bây giờ? Khi chúng tôi lên bờ, cả hai chúng tôi đều di chuyển như một đến mạn

You may also like...