Em gái đáng yêu khoe “nụ cười dọc” hồng hào

Miệng trên miệng dưới đều xinh

Em gái đáng yêu khoe “nụ cười dọc” hồng hào

Em gái đáng yêu khoe “nụ cười dọc” hồng hào
Em gái đáng yêu khoe “nụ cười dọc” hồng hào

You may also like...