Em nhân viên tận tâm với công việc


Em nhân viên tận tâm với công việc.Tôi đã chiến đấu muốn đánh anh ta. Đó là một trận chiến thua. Khi anh ấy chạm vào tay tôi, tôi bắt đầu tan chảy. Sau đó, anh ấy bắt đầu cánh tay của tôi và xa hơn nữa, tôi chỉ yếu đi và để anh ấy đặt tôi lại trên giường. Sau đó, khi anh ấy bắt đầu hôn tôi thật nóng bỏng, tôi chỉ thấy mình đang vuốt ve anh ấy một cách chậm rãi như tôi thực sự muốn. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nói ra điều đó, nhưng nó vừa thốt ra từ miệng tôi. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi muốn đánh anh ấy, nhưng chỉ một lần thôi. Tôi không thể tin rằng tôi đã nói điều đó, nhưng tôi muốn tệ đến mức nó chỉ tràn ra khỏi mong muốn của tôi và nó đã phát ra từ giọng nói của tôi.

You may also like...