Ian Hanasaki dâm đãng dễ dãi cho trai địt


Ian Hanasaki dâm đãng dễ dãi cho trai địt. Tôi yêu cầu cô ấy tham gia vào việc đó khi tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ khác. Trong khi cô ấy thay đồ, tôi đã mở một bộ đệm 3 mảnh cho giường và đặt nó lên. Cô ấy nằm xuống giường và tôi buộc hai cổ tay của. Cô ấy lại với nhau, sau đó vào chiếc dây buộc duy nhất ở đầu giường. Sau đó tôi trói chân cô ấy vào hai chiếc dưới chân để độ chùng. Vừa đủ để cô ấy có thể lật cả bốn người. Sau đó, tôi bịt mắt cô ấy và đưa cho cô ấy một cái sượt nhẹ và nói với cô ấy rằng tôi sẽ quay lại ngay. Tôi ra khỏi phòng và đi đến nhà bên cạnh và gõ cửa. Anh ta trả lời cửa mặc.

You may also like...