Kanna Misaki và những lần vụng trộm


Kanna Misaki và những lần vụng trộm. Cố gắng sắp xếp một vài khách hàng cho doanh nghiệp kế. Toán của mình trong khi công việc trồng cây đang được hoàn thành. Chúng tôi có một doanh nghiệp kế toán nhỏ của riêng mình. Đã lập bảng cân đối kế toán hàng tháng cho các doanh nghiệp nhỏ để cho họ. Biết hoạt động của họ đang tiến triển như thế nào. Khoảng một nửa trong số họ yêu cầu thanh toán hóa đơn cho họ. Nhưng anh ta chỉ làm như vậy nếu lần đầu tiên họ ký phê duyệt hóa đơn như một hóa đơn phải thanh toán. Muốn khẳng định rằng các hóa đơn được thanh toán đều hợp pháp. Tôi luôn sợ anh ta bị buộc tội biển thủ từ một khách hàng, mặc dù anh ta chưa bao.

You may also like...