Khánh Ngân đi khách sạn cùng anh người yêu


Khánh Ngân đi khách sạn cùng anh người yêu. Nhún vai và nói với tôi như một sự thật. Rằng có vẻ như chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đó ở một nơi khác. Anh ấy sẽ không xem xét phương án thay thế là để tôi gửi séc qua đường bưu điện. Đó là tiền mặt khi giao hàng hoặc không cần giải phóng xe của tôi. Chúng tôi bị ấn tượng ở một nơi xa lạ không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã rất bế tắc. Cũng sở hữu nhà nghỉ và đề nghị chúng tôi tìm phòng vì anh ta không thể trả xe nếu chúng tôi không trả tiền sửa chữa. Và tôi tiếp tục cãi vã qua lại. Cuộc tranh cãi trở nên khá sôi nổi. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ như có thể xảy.

You may also like...