Làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Tsukasa Aoi


Làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp của Tsukasa Aoi. Tôi muốn tán gái. Nhưng tôi cần nghe bạn nói rằng bạn cũng muốn, ”Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập. Tôi lắc lư ngón tay của mình xung quanh bên trong cô ấy và cô ấy bật ra một chút rên rỉ. Tôi biết rằng cô ấy sẽ nói đồng ý, cô ấy thực tế đã nói rồi. Một phần trong tôi vẫn lo lắng rằng cô ấy sẽ nói không, không thể tin rằng cô ấy sẽ nói đồng ý. Tôi muốn có em bé,” cô ấy trả lời với một nụ cười. Cô ấy trượt tay tôi ra khỏi cô ấy và chụp lần cuối cùng trước khi nắm lấy tay tôi và đi về phía bàn bên kia. Tôi nhìn theo sau cô ấy, tim tôi như đập ra khỏi. 

You may also like...