Làm tình nhân cho ông bố chồng


Làm tình nhân cho ông bố chồng. Cô ấy có thể kiểm soát tất cả những điều này ít nhất là khi tỉnh táo. Tôi không thể kiểm soát được ở tất cả. Tôi có thể làm gì. Chỉ bởi vì, cô ấy đã có thể kiểm soát, điều đó không khiến cô ấy trở thành một người tốt hơn. Khi chúng ta già đi và nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ hoàn toàn không hối tiếc chút nào. Bởi vì, chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi muốn làm.Xin vui lòng. Đừng biện minh cho những gì tôi đã làm. Nếu những gì tôi đã làm là đúng, vậy tại sao bạn lại muốn dừng mọi việc lại. Tại sao tất cả các kế hoạch mang thai. Những gì bạn đã làm không sai. Bạn là một người hoạt động tình dục. Vì vậy, bạn đã làm điều đó. Nhưng nó nên được thực hiện trong giới hạn và kiểm soát. Chúng có thể dễ dàng tống tiền chúng ta về nhiều thứ. Đó chỉ là sự may mắn của chúng tôi khi không có chuyện như vậy xảy ra.Trong vòng vài tháng, hãy nhìn vào số lượng chàng trai mà bạn đã từng quan hệ. Tôi không có vấn đề gì với việc bạn quan hệ với nhiều chàng trai. Nhưng vấn đề đối với tôi là nếu vòng tròn này ngày một lớn hơn, nó có thể trở thành mối đe dọa cho bạn. Hãy nhớ những gì đã xảy ra với và bạn bè. Nhiều thứ có thể đã sai ở đó. Nếu những kẻ đó không tốt.

You may also like...