Lấy cơ mất hàng quản lý lột quần nhân viên checks


Lấy cơ mất hàng quản lý lột quần nhân viên checks.Tôi gật đầu và một lúc sau cô ấy đi qua tôi, dẫn đường đến giường của tôi. Cô ngồi xuống giường và mở một cuốn sổ cô mang theo. Cô ấy đã vượt qua vài chiếc ghế để đến giường tầng và tôi tự hỏi tại sao cô ấy không sử dụng chúng. Sau một lúc, tôi nhún vai. Tất cả những gì tôi muốn là kết thúc cuộc họp và để cô ấy rời đi để tôi có thể hoàn thành những gì tôi đã bắt đầu làm. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và chúng tôi nói về lịch trình cho ngày hôm sau. Tôi mất khoảng mười phút và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nó để đăng trên bảng thông báo của chuồng. 

You may also like...