Tình cảm anh em họ của chúng tôi trở nên khăng khít sau lần cãi vã này

Tình cảm anh em họ của chúng tôi trở nên khăng khít sau lần cãi vã này. Được rồi, nhưng bạn cần chắc chắn rằng cô ấy thực sự muốn làm điều đó. Hãy chắc chắn rằng cô ấy không chỉ...