Loạn luân với cậu em chồng khi chồng vắng nhà


Loạn luân với cậu em chồng khi chồng vắng nhà. Tôi có một ít rượu trong phòng. Nhưng hãy uống nhanh ở quầy trước, sau đó đi lên và tiếp tục ở đó.” Tôi thực sự không thể nhìn thấy điểm nhưng chúng tôi ngồi trong quầy bar và một ly rượu lớn lạnh giá nhanh chóng xuất hiện. Tôi nghĩ rằng chính sự hoảng sợ khi tiết lộ rằng tôi đã cắm mông khiến tôi tụt xuống nhanh hơn bình thường. Tôi thực sự cần đồ uống đó và ngay sau đó ly của tôi đã cạn trong khi ly của họ chỉ mới đầy một nửa. Tôi có một ý tưởng, nói khẽ, nghiêng người để chỉ bốn người chúng tôi có thể nghe thấy, tại sao bạn không đi lên và cắm mông của bạn sau đó đến tham gia với chúng tôi.

You may also like...