Một ngày vui vẻ cùng em Satomi Suzuki


Một ngày vui vẻ cùng em Satomi Suzuki. Khi họ lần đầu tiên nhận được lá thư thông báo rằng họ đã giành được toàn bộ chi phí cho kỳ nghỉ ngày được trả lương để đến, họ đã nghi ngờ mặc dù nó được gửi bằng chuyển phát nhanh. Lo lắng đó là một trò lừa đảo, nhưng Tom, chồng của cô chỉ ra rằng họ không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân nào và chỉ cung cấp một số điện thoại để xác nhận, chứ không phải một số trang xảo quyệt. Vì vậy, họ đã gọi đến số và vào thời điểm cúp máy, cả hai đều tin rằng lời đề nghị là hợp pháp. Các cô gái ngây ngất. Họ đã bị cô lập ở nhà trong năm ngoái vì Covid-19 và gần đây đã bị trầm cảm đã đặc biệt

You may also like...