Mua đồ không muốn trả tiền cô em kinh doanh tại chỗ


Mua đồ không muốn trả tiền cô em kinh doanh tại chỗ.Như tôi đã nói, không có chỗ trong ngân sách cho bất kỳ ai được tăng lương. Điều này đến từ đâu? Bạn có đánh ai đó không? ”“Không chính xác. Hãy cứ nói rằng tôi có người để chăm sóc và để nó ở đó. ”Sếp của tôi ngả người ra ghế. “Ok, tôi sẽ cho bạn biết những gì. Một vị trí quản lý khu vực đang mở ra, có nghĩa là tôi có thể thăng tiến. Nếu tôi nhận được công việc, tôi sẽ giao cho bạn vị trí giám đốc văn phòng của tôi. Nhưng tôi muốn bạn cho tôi thấy rằng bạn xứng đáng được thăng chức. Quyết định sẽ được đưa ra sau hai tuần, vì vậy tôi đề nghị các bạn hãy cố gắng hết sức cho đến lúc đó. “

You may also like...