Nhìn ngắm cơ thể của cô em xinh tươi


Nhìn ngắm cơ thể của cô em xinh tươi. Họ sẽ sớm thôi, cô ấy nói khi chân tôi bắt đầu run lên khi tôi đạt đến cơn cực khoái mà tôi đã mong đợi từ lâu “đặc biệt là khi em gái của bạn đến thăm, bạn có muốn để cô ấy nhìn thấy bạn như thế này không. Bạn sẽ kiêm luôn suy nghĩ về việc cô ấy nhìn thấy bạn ăn mặc như thế này. Bạn sẽ kiêm trong tay tôi khi nghĩ đến việc cô ấy đưa bạn đi mua sắm quần lót? Cô ấy sẽ là cấp trên của bạn như bao người khác, cô ấy có thể khiến bạn ăn thịt cô ấy…. em gái của bạn ”Nó là quá nhiều và tôi đã đến trong tay của cô ấy. Của bạn đấy, tôi cá rằng điều đó cảm thấy.

You may also like...