Nhờ tư vấn những địa điểm có thể dẫn gái đi chơi ở hn

như thớt em cần các thím tư vấn những địa điểm đi chơi ơ hn, gần khu vực bigc thăng long, tại em cung chẳng biết đường nên các thím tư vấn cụ thể nhé, chỗ đấy có những cái gì, đi ăn thì đi ở đâu và giá
cả phải chăng 1 chút em la sinh viên nên cũng k có nhiều tiền

Re:

— leaf.of.love —
Vào thẳng nn nhé, không thì lại 4 năm, 6 năm thôi

->> mấy vụ gấu chó ảnh hưởng tâm lí ae vờ lờ, mất hết cả niềm tin r

You may also like...