Những đứa mất dạy trong hình hài trẻ nhỏ


Những đứa mất dạy trong hình hài trẻ nhỏ. Tôi cảm ơn cô ấy vì đã mang nó đến và lấy chiếc hộp từ tay cô ấy, đặt nó xuống bàn bếp. Có thể vượt qua nó khi cô ấy về nhà. Những đứa trẻ chạy đến và bò khi chúng nhìn thấy dì cố của chúng. Cô ấy thực sự rất tốt với họ và tôi có thể nói rằng cô ấy yêu tất cả họ. Chúng tôi đã chôn cái hố chôn giữa chúng tôi từ lâu lắm rồi. Về nhà với một chiếc xe đầy hàng tạp hóa và tôi bắt đầu dỡ hàng. Tôi nói với cô ấy rằng dì của cô ấy đã mang một số đồ của cô ấy đến và bảo cô ấy vào và ngồi xuống tôi sẽ lo túi. Cô ấy đi vào và tôi bắt đầu đóng. 

You may also like...