Những ngày tháng làm nô lệ của em nữ sinh


Những ngày tháng làm nô lệ của em nữ sinh. Đẩy tay lên cô ấy và cô ấy cố gắng kẹp chặt hơn nhưng chỉ có thể xoay sở được rất nhiều trong khi lái xe. Ngay khi ngón tay tôi chạm vào khe lồn ướt át của cô ấy, hai chân cô ấy mở ra như có ma thuật. Tôi lần đầu tiên chạm 1 ngón tay thứ 2 vào bên trong cô ấy khi tôi tấn công âm vật của cô ấy bằng ngón tay cái của mình. Cô ấy bắt đầu rung động tại chỗ ngồi của mình nhưng cố gắng cầm cự được gần 7 phút cho đến khi chúng tôi đến đường lái xe của tôi. Ngay sau khi ném nó vào công viên, cô ấy ngả ghế ngay ra sau và dang rộng hai chân. Tôi ngón tay phải ra vào cô ấy thật

You may also like...