Những thằng anh họ mất dạy


Những thằng anh họ mất dạy. Chắc chắn rồi, tôi trả lời và nhìn vợ tôi khuất sau tấm khăn trải bàn. Cô ấy quay trở lại vòi nước của tôi, tiếp tục một đốt chậm. Người ta sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ thực hiện một trong những đòn đánh nhanh nổi tiếng của cô ấy, những bài mà cô ấy thường đưa cho tôi để giúp tôi thoát khỏi lần tải đầu tiên, trước khi chúng tôi bắt đầu một buổi chạy. Nhưng không, cô ấy đang làm tình một cách xa hoa với con cặc của tôi bằng miệng. Thông thường, tôi đến rất nhanh, nhưng sự chậm chạp, cũng như sự gián đoạn liên tục, khiến tôi trở nên khá khó khăn. Người phục vụ quay lại với đồ uống của tôi và hỏi. Chúng tôi có thể bắt đầu với bạn với một số 

You may also like...