Nữa đêm cô em gái bồn trồn ra tìm anh trai mát xa


Nữa đêm cô em gái bồn trồn ra tìm anh trai mát xa. Tôi đọc lại danh sách, nói từng chữ cái và nhờ các cô gái nhắc lại trước khi tôi chuyển sang phần tiếp theo. Chúng tôi đã làm điều này gần chục lần, đảm bảo rằng họ đã ghi nhớ tên. Sau đó, tôi bắt đầu chọn các chữ cái một cách ngẫu nhiên và nhờ các cô gái đặt tên. Phải mất một chút thời gian, nhưng họ đã sớm tìm ra chúng. “Ok, bây giờ, tôi chỉ cho bạn cách đánh vần tên của bạn? Momo, hãy nhìn vào những chữ cái này và cố gắng đoán những chữ cái nào được sử dụng. Hãy phát ra âm thanh. ” Tôi đưa tờ giấy cho cô ấy và cô ấy nheo mắt nhìn các chữ cái. “Hmm… oh… mmm… oh.” Cô xem qua danh sách, cố gắng nhớ tên của họ. “Có phải… MOMO không

You may also like...