Quất nhau cực đã cùng em mới vào nghề


Quất nhau cực đã cùng em mới vào nghề. Anh ấy đến với tôi hầu hết các buổi sáng. Trong khoảng thời gian đó, ngay trước khi hoàn toàn tỉnh giấc khi sương mù của giấc ngủ và sương mù của những giấc mơ bao trùm và kiểm soát tâm trí tôi. Anh ấy sở hữu linh hồn tôi trong những giấc mơ này. Anh ấy kiểm soát sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ không có nó theo cách nào khác, ít nhất là không phải trong giấc mơ của tôi. Tôi sẽ phải thực hiện một số suy nghĩ nghiêm túc để cho phép anh ta làm chủ thế giới đã được đánh thức của tôi, nhưng anh ta chỉ tồn tại trong sâu thẳm của tâm trí tôi, vực thẳm mù sương giữa thực và ảo. Anh ấy bước vào phòng tôi khi những vệt.

You may also like...