Quất nhau với cô em Momo Sakura


Quất nhau với cô em Momo Sakura. Họ lột sạch quần áo và cổ vũ tôi. Khi tôi nói xong, họ đang ngồi khỏa thân trên ghế dài, vuốt ve con cu của họ. Tôi có thể thấy nhỏ hơn. Có lẽ khoảng và khá nhỏ xung quanh. Tôi không biết rằng muốn một người như thế. Khi tôi hoàn thành, chỉ vào con cặc của anh ấy và bảo tôi đến lấy phần thưởng của mình vì đã trở thành một vũ công giỏi như vậy. Tôi biết anh ta gặp chuyện gì và quỳ xuống bắt đầu bú hết con cặc này đến con cặc khác. Đủ nhỏ để tôi có thể đưa tất cả của anh ấy vào miệng mà không cần nôn ra. Thật dễ dàng để nói rằng anh ấy thích nó. Chỉ sau vài phút, đã nắm lấy tay.

You may also like...