Satomi Suzuki loạn luân với thằng cháu trai


Satomi Suzuki loạn luân với thằng cháu trai. Khi tôi khoảng hoặc tuổi, tôi đã lừa dối với một. Người vợ tuổi trong khi chồng của cô ấy đang làm việc. Cô ấy nói với tôi rằng một người bạn của cô ấy sống ở dưới phố. Người vợ là một nhà thuyết giáo muốn gặp tôi khi. Chồng cô ấy đi lớp giáo lý trong hai tuần, hàng năm. Ngài phải đi học bồi dưỡng và thường là vào mùa hè trong kỳ nghỉ xuân. Anh ấy luôn đưa con trai của họ đến trại hè trong hai tuần đó vì vậy cô ấy ở nhà một mình và rất còi. Quỷ tha ma bắt, tôi luôn thích cô ấy vì vậy. Tôi đã đưa cô ấy lên chỉ để xem nó có xứng đáng hay không. Là một người đẹp giữa ba mươi tuổi và sừng.

You may also like...