Sau khi vụng trộm với trưởng phòng tôi bị bắt gặp


Sau khi vụng trộm với trưởng phòng tôi bị bắt gặp. Cuốn sách của tôi với các cô gái đã thay đổi vào năm đó. Họ đưa Chìa khóa đến xe của tôi và nói, “Làm nô lệ, bạn mất đi bất kỳ sự độc lập nào mà chúng tôi không cung cấp cho bạn.” Chiếc xe đã được đưa vào nhà kho. Nói rằng nó đã được đưa cho mẹ sau khi xe của cô ấy bị hỏng.Gần cuối mùa hè năm 1978, mẹ và Natalia đến gặp dì Natalie. Cô ấy hỏi chúng tôi có muốn đến không. Chúng tôi nói, “Không!” Chúng tôi đã có ngôi nhà trong ba tuần cho riêng mình. Trước khi chúng tôi mất dấu chiếc xe, Amada nói, “hãy lấy quần áo ra cho họ.” Sau khi lột đồ, họ buộc một dây xích chó xung quanh bao tải hạt của tôi. 

You may also like...